Module quang 28G

28G SFP28 850 nm 100 m

Ascent’s SFP28-25G-LP-85-01 SFP28 transceiver is an integrated fiber optic transceiver that provides…

Liên hệ
Hiển thị 1 đến 1 của 1 (1 trang)