Access Control

Máy chấm công vân tay SF400

Máy chấm công vân tay SF400 là thiết bị máy chấm công vân tay dựa trên IP. Sử dụng với cả chế độ hoạt…

Liên hệ
Máy chấm công kiểm soát cửa SF300

  Máy chấm công kiểm soát cửa SF300 là thiết bị máy chấm công vân tay. Hoạt động ở cả chế độ mạng và…

Liên hệ
Máy chấm công kiểm soát cửa SF100

  Máy chấm công và kiểm soát cửa SF100 là thiết bị máy chấm công vân tay. Hoạt động dựa trên IP hoạt…

Liên hệ
Máy chấm công vân tay InPulse

Máy chấm công vân tay InPulse là thiết bị chấm công bằng cách nhận dạng tĩnh mạch ngón tay dựa trên…

Liên hệ
Máy chấm công tĩnh mạch vân tay inPulse+

Máy chấm công tĩnh mạch vân tay inPulse+ là một thiết bị quét vân tay hiện đại trong việc phát triển…

Liên hệ
Hiển thị 46 đến 50 của 50 (4 trang)